Vilkår

Kjenn din kunde-prinsippet

Har du fått spørsmål om deg selv og hvordan du bruker banken når du prøver å logge deg inn i appen, eller har du fått brev om dette? Her er forklaringen på hvorfor.

Sparebanken Vest (herunder Bulder) er i likhet med alle andre banker, pålagt å følge det som kalles «Kjenn din kunde – prinsippet (KYC – Know Your Customer)». Dette skal sikre at vi som selskap har god kunnskap om våre kunder og at tjenestene vi tilbyr brukes til det de er tiltenkt. Vi er derfor nødt til å innhente informasjon fra deg som sier noe om hvem du er og hvordan du bruker Bulder. Formålet er å forebygge og avdekke terrorfinansiering. I tillegg gjør det oss i stand til å bedre ivareta deg som kunde.


Hva spør vi deg om?

Som bank-app er vi pliktig til å ha oppdaterte opplysninger om deg til enhver tid. Vi vil derfor kunne stille deg disse spørsmålene flere ganger i løpet av ditt kundeforhold:

  • Hvilke produkter og tjenester du forventer å bruke
  • Om du forventer faste og andre innbetalinger på konto
  • Om du forventer betaling til eller fra utlandet
  • Om du er skattemessig bosatt utenfor Norge 
  • Om du planlegger fremtidige investeringer
  • Om du er en politisk eksponert person (PEP)

Vilkår for bruk av nettstedet

Ved å bruke eller laste ned informasjon fra www.bulder.no (heretter omtalt som «Nettsiden»), aksepterer du gjeldende brukervilkår for bruk av Nettsiden («Brukervilkårene»).

Les mer om disse for vilkår nettsiden.

Brukervilkår app

Disse brukervilkårene («Appvilkårene») gjelder mellom Bulder av Sparebanken Vest («Bulder») og deg som bruker av Bulder sin mobilapplikasjon («Appen»).

Les mer om brukervilkår app.

Vilkår bonus verving

Verving kan bare gjøres ved å dele din personlige lenke med den du vil verve. Den du inviterer må bruke den personlige lenken som inngang til å søke boliglån. Dersom den som verves ikke bruker den personlige lenken som inngang til å søke om boliglån, kan bonus ikke registreres etter at personen har fått innvilget lån.

Les mer om vilkår bonus verving.

Vilkår Apple Pay

Disse vilkårene gjelder når du registrerer og bruker ditt betalingskort fra Bulder i Apple Pay. Vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte når du mottok kortet.

Les mer om vilkår Apple Pay.

Vilkår Google Pay

Ved å akseptere vilkårene i dette dokumentet, samt registrere ditt Bulder-kort i Google Pay, inngås en avtale om at ditt betalingskort fra Bulder kan brukes for betalinger i butikker, apper eller på internett med Google Pay. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte da du mottok kortet. Vi gjør også oppmerksom på at du selv også aksepterer Google sine vilkår for Google Pay ved å laste ned appen Google Pay.

Les mer om Vilkår Google Pay.

Vilkår boliglån

Les mer om Bulder sine alminnelige kredittvilkår for kredittavtale gjeldende forbruker. Les mer om vilkår boliglån

Vilkår rammelån

Bulder Rammelån er en avtalt rammekreditt som disponeres av kredittkunden(e) ved overførsler til kredittkunden(e)s egne brukskonti, eller ved bruk av de uttakstjenester som kredittgiver tilbyr for produktet til enhver tid. Les mer om vilkår rammelån.