Vilkår bonus verving

Gi dine venner, familie eller bekjente muligheten til et boliglån som automatisk setter ned renten etter markedet.

Slik fungerer vervingen:

Du verver en person, og både du og den som blir vervet (hovedlåntaker) får 500 kr i bonus. Disse blir tilgjengelig når den som har blitt vervet har fått utbetalt sitt boliglån i Bulder.

Bonuspengene kan enten gies videre til veldedighet eller utveksles til NOK for privat bruk. Etter veksling vil pengene være på valgfri konto i Bulder i løpet av noen få dager.

Følgende vilkår gjelder:

Verving kan bare gjøres ved å dele din personlige lenke med den du vil verve. Den du inviterer må bruke den personlige lenken som inngang til å søke boliglån. Dersom den som verves ikke bruker den personlige lenken som inngang til å søke om boliglån, kan bonus ikke registreres etter at personen har fått innvilget lån og oppnår derfor ikke vilkår.

Praktisk info

  • Bonusen utbetales når den som er blitt vervet har fått utbetalt sitt boliglån i Bulder. Av personvernhensyn opplyses ikke hvem som har blitt boliglånskunder.
  • En person kan kun bli vervet 1 gang som boliglånskunde.
  • Det er ingen begrensninger på hvor mange man kan verve.
  • Utbetaling av bonus kan ta opptil 3 til 5 virkedager etter veksling.

Utbetaling av bonus kan i noen tilfeller bli regnet som skattepliktig inntekt. Ta kontakt med ditt skattekontor dersom du er usikker på skattemessig status for dine bonusutbetalinger.

Ved endringer i bonusvilkårene for boliglån, vil Bulder kommunisere dette i appen. Bonuspoeng som er opptjent før bonusvilkårene ble endret, vil uansett kunne utbetales til valgfri konto i Bulder.

Kontakt:

Hvis du har spørsmål til bonusvilkårene for boliglån, kan du kontakte oss på e-post kontakt@bulderbank.no.