Priser banktjenester

I Bulder tar vi ikke gebyrer for at kunder bruker våre tjenester. Vi har gebyrfrie bankttjenester, og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte priser.

Konto

KontotypeNominell renteEffektiv rente
Brukskonto0.20 %0.20 %
Ekstrakonto0.20 %0.20 %
Sparekonto4.41 % 4.50 %
Barne- og Ungdomskonto4.15 %4.15 %

Betale

Betale regninger:0,-
Overføring mellom egne kontoer:0,-
AvtaleGiro:0,-
eFaktura:0,-
Øvrige innbetalinger fra utlandet, F.o.m 100 NOK og mindre enn 10 000 NOK50,-
Øvrige innbetalinger fra utlandet, beløp F.o.m 10 000 NOK100,-
Betalinger til utlandet i EURO eller SEK35,-
Betalinger til utlandet i annen valuta60,-

Kredittkort

PrislistePris
Årsavgift0,-
Varekjøp i Norge og utland0,-
Overføring til annen konto i Bulder via Mobilbank:0,-
Kontantuttak i norske og utenlandske minibanker0,- noen eksterne minibanker kan ta gebyr
Kontantuttak i utenlandske banker0,-
Valutapåslag2.00 %
eFaktura0,-
Nominell renteEffektiv rente
21.95 %24.29 %

Debetkort

Bankkort årsavgift:275,-
Varekjøp:0,-
Kontantuttak når du handler i norske butikker:0,-
Minibankuttak:0,- Minibanker tar gebyr
Kortbruk i utlandet:0,-
Valutapåslag:2.00 %
Barne- og Ungdomskort0,-

Priseksempel kredittkort ved utsatt betaling:

💰 Beregning av rente tar utganspunkt i en kreditt på kr 15.000

⏳ Som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 måneder i 12 like avdrag.

🔥 Effektiv rente er inkludert årspris,

💸 Omkostninger ved 2 kontantuttak à kr 1.000 i Norge/utlandet,

✅ Samt varekjøp i Norge/utlandet,

🤑 Og 13 varekjøp à kr 1.000 i Norge/utlandet.

💵 Totalkostnad kr 16.798.