Ønsker du å klage?

For at vi skal behandle henvendelsen din på best mulig måte, ber vi deg å sende klagen til oss via Sparebanken Vest. Her sender du inn en formell klage ved at du fyller ut skjema og legger ved relevant dokumentasjon. Vår behandlingstid er 2-3 uker.

Er du misfornøyd med renter, gebyr eller andre vilkår, må vi be deg ta kontakt med oss via chat eller telefon.