Vilkår Apple Pay

Vilkår for bruk av Apple Pay med betalingskort fra Bulder

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder når du registrerer og bruker ditt betalingskort fra Bulder i Apple Pay. Vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte når du mottok kortet. Bulder er ikke en selvstendig bank, men en del av Sparebanken Vest. Med «Bulder» i disse vilkårene menes derfor «Bulder fra Sparebanken Vest».

De til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av Bulder kort i Apple Pay, vil være tilgjengelig på nettsidene til Bulder (www.bulder.no), samt via Apple Wallet på din enhet. Vi gjør oppmerksom på at du selv aksepterer Apple sine vilkår for Apple Pay ved å ta i bruk Apple Pay

2. Kort beskrivelse av Apple Pay

Apple Pay er en betalingsmetode hvor kortet er erstattet med en iPhone, iPad eller annen mobil enhet som støtter Apple Pay. Tjenesten fungerer i alle butikkterminaler som aksepterer kontaktløs betaling (NFC), og i nettbutikker og apper som godtar Apple Pay.

Ved å benytte den mobile enheten til betaling, godkjenner du betalingstransaksjonen. Du kan se de siste ti betalingene i Apple Wallet, og du kan også se alle utførte betalinger i Bulder appen

3. Sikkerhet

Av sikkerhetsmessige grunner blir det laget et unikt digitalt kortnummer som brukes i den mobile enheten.

Som bruker må du ha god kontroll og oversikt over den mobile enheten og gjøre tiltak for å beskytte den, herunder aktivere låsefunksjon på den mobile enheten samt aldri opplyse om den mobile enhetens PIN kode eller annen sikkerhetsinformasjon til andre.

I tillegg må du sikre at andre personer ikke har tilgang til å gjennomføre betalinger med den mobile enheten.

4. Personvern

Bulder er behandlingsansvarlig for dine registrerte personopplysninger knyttet til ditt betalingskort fra Bulder.

Bulder vil behandle personopplysninger, herunder informasjon om betalingstransaksjoner, for å oppfylle vår avtale med deg. Utfyllende informasjon om Bulders personvernregler finner du her.

Bulder vil ikke overføre personopplysninger til Apple gjennom bruk av betalingskort fra Bulder i Apple Pay. Apple er selvstendig behandlingsansvarlig for personopplysninger som du legger inn i Apple Pay.

5. Ansvar

Apple Pay er en tjeneste som leveres fra Apple, og du inngår selv en avtale med Apple ved å ta i bruk Apple Pay.

Bulder er ikke ansvarlig for avtalen du inngår med Apple, og Bulder er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil i Apple Pay programvare. Det samme gjelder avtalene som gjelder for, samt sikkerheten og funksjonene i, din mobile enhet som du bruker til Apple Pay.

Ansvar ved misbruk av ditt betalingskort fra Bulder gjennom Apple Pay følger vilkårene i kortavtalen du har inngått med Bulder.

6. Sperring av tjenesten

Bulder kan når som helst å sperre kortets tilknytning til Apple Pay.

Selv om Bulder har sperret din tilgang til kortet gjennom Apple Pay, kan kortet fremdeles brukes til betalinger på vanlig måte, med mindre kortet også blir sperret.

7. Sperring og sletting av kort

Dersom den mobile enheten som brukes til Apple Pay mistes, blir stjålet eller på andre måter blir gjort tilgjengelig for andre, skal Bulder kontaktes omgående, slik at kortets tilgang til Apple Pay fjernes.

8. Avtaletid og oppsigelse

Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å slette ditt kort fra Apple Wallet.

Dersom avtalen mellom Bulder og Apple vedrørende Apple Pay avsluttes eller etter Bulders syn endres betydelig, vil denne avtalen om bruk av Apple Pay med betalingskort fra Bulder falle bort og du vil ikke lenger kunne betale med ditt betalingskort fra Bulder i Apple Pay.