Vilkår Google Pay

1. Innledning

Ved å akseptere vilkårene i dette dokumentet, samt registrere ditt Bulder-kort i Google Pay, inngås en avtale om at ditt betalingskort fra Bulder kan brukes for betalinger i butikker, apper eller på internett med Google Pay. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eksisterende kortavtale som du aksepterte da du mottok kortet. Vi gjør også oppmerksom på at du selv også aksepterer Google sine vilkår for Google Pay ved å laste ned appen Google Pay.

Vilkårene gjelder så lenge ditt Bulder-kort er registrert i Google Pay. Du kan til enhver tid slette betalingskortet i Google Pay

De til enhver tid gjeldende vilkårene for bruk av Bulder-kort i Google Pay, vil være tilgjengelig på nettsidene til Bulder (www.bulderbank.no) samt i appen til Bulder.

Bulder er ikke en selvstendig bank, men en del av Sparebanken Vest. Med «Bulder» i disse vilkårene menes derfor «Bulder fra Sparebanken Vest».

2. Kort beskrivelse av Google Pay

Google Pay er en betalingsmetode hvor det fysiske kortet er erstattet med en smarttelefon, nettbrett eller annen støttet enhet, f.eks. smartklokke.

For å benytte Google Pay forutsettes at du som bruker har lastet ned Google Pay og registrert betalingskortet fra Bulder. Kortnummeret til det fysiske kortet vil i Google Pay være erstattet med et tilsvarende unikt kortnummer.

3. Betaling med Google Pay

Betaling med Google Pay gir deg mulighet til å betale kontaktløst. For mindre beløp kan betalingen gjennomføres uten bruk av fingeravtrykk eller PIN kode. Beløpsgrenser følger gjeldende regler for kontaktløs betaling.

Google Pay kan benyttes i butikker, apper og ved netthandel. Ved å benytte den mobile enheten til betaling, godkjenner du betalingstransaksjonen.

4. Sikkerhet

Informasjon om det fysiske kortet lagres ikke i Google Pay appen på den mobile enheten. Isteden gjennomføres betalingen med et tokenisert kort som i praksis er en digital representasjon av det fysiske kortet. Som bruker må du ha god kontroll og oversikt over den mobile enheten og gjøre tiltak for å beskytte den, herunder aktivere låsefunksjon på den mobile enheten samt aldri opplyse om den mobile enhetens PIN kode eller annen sikkerhetsinformasjon til andre

I tillegg må du sikre at andre personer ikke har tilgang til å gjennomføre betalinger med applikasjonen/den mobile enheten. Hvis du ikke lenger eier den mobile enheten, må du slette informasjon om kortet på enheten. Det vises for øvrig til sikkerhetsreglene i eksisterende kortavtale som du aksepterte da du mottok kortet ditt

5. Overføring av data til Google

Når du benytter Google Pay, overføres data til Google knyttet til deg som person og i tillegg data knyttet til betalingen du foretar.

Ved å godkjenne disse vilkårene samtykker du til at Bulder overfører angitte personopplysning til Google. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved å slette ditt kort fra Google Pay.

Persondata:

 • Navn, adresse, telefonnummer, fysisk og tokenisert kortnummer

Transaksjonsdata:

 • Beløp og tidspunkt
 • Transaksjonstype og valuta
 • Brukerstedet navn, adresse og landkode
 • Teknisk transaksjonsinformasjon
 • Transaksjonsstatus (f.eks. godkjent/ikke godkjent)
 • Rabatter
 • Meldinger fra brukerstedet

6. Behandling av dine persondata

Google er behandlingsansvarlig for sin behandling av dine personopplysninger. Google kan bruke personopplysningene slik det er beskrevet i Google Pays avtale inngått med deg samt Google sin personvernerklæring. Eksempler på hvordan Google kan benytte opplysninger i transaksjonen:

 • Oppdage og forebygge misbruk
 • Oppfylle sine forpliktelser under avtalen
 • Svare på henvendelser fra rettsinstanser og offentlige myndigheter
 • Oppfylle relevante lovkrav og regelverk
 • Levere Google Pay
 • Markedsføre Google Pay
 • Forbedre kundeopplevelsen
 • Utføre analyser av markedsføring

Bulder er ansvarlig for å bekrefte din identitet overfor Google når du legger inn kortet ditt i Google Pay. I tillegg kontrollerer Bulder at du har rett til å bruke kortet. Dine transaksjonsdata vil bli overført til Google ihht punkt 5.

Du vil finne ytterligere informasjon om Bulder sin behandling av dine personopplysninger, herunder dine rettigheter, i personvernerklæringen på hjemmesiden til Bulder. Klikk her for å se hele personvernerklæringen.

7. Ansvar

Google Pay er en tjeneste som leveres fra Google, og du inngår selv en avtale med Google ved nedlasting og bruk av Google Pay. Bulder er ikke ansvarlig for avtalen du inngår med Google, og Bulder er heller ikke ansvarlig for eventuelle feil i Google Pay, herunder sikkerheten eller funksjonene i Google Pay. Det samme gjelder avtalene som gjelder for, samt sikkerheten og funksjonene i, din mobile enhet som du bruker til Google Pay

8. Sperring av tjenesten

Bulder kan sperre din tilgang til kortet gjennom Google Pay umiddelbart ved enhver form for saklig grunn. Etter at Google Pay er sperret for kortet, skal Bulder informere deg om sperringen og årsaken til sperringen. Bulder har rett til å holde Google Pay sperret for kortet inntil forholdet etter Bulders syn er avklart. Det utgjør en saklig grunn at avtalen mellom Bulder og Google vedrørende Google Pay avsluttes eller etter Bulders syn endres betydelig.

Selv om Bulder har sperret din tilgang til kortet gjennom Google Pay, kan kortet fremdeles brukes til betalinger på vanlig måte, med mindre kortet også blir sperret.

9. Sperring og sletting av kort

Dersom den mobile enheten som brukes til Google Pay mistes, blir stjålet eller på andre måter blir gjort tilgjengelig for andre, skal Bulder-kortet som er lagt inn i Google Pay umiddelbart sperres. I tillegg skal Bulder kontaktes omgående, slik at kortets tilgang til Google Pay fjernes.