Fond og bærekraft

Fond uten bærekraftsmål

Generelt sett gir artikkel 6 markeringen på et fond et tegn på at fondet ikke fremmer noen spesifikke bærekraftsmål. Forvaltere av slike fond må gi informasjon om hvorvidt og hvordan de integrerer bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen sin, selv om fondets hovedmål ikke er bærekraftig.

Artikkel 6 på ESG-faktorer:

MILJØ (ENVIRONMENTAL)

Fondet vurderer hvordan selskapene det investerer i, påvirker miljøet. Dette kan inkludere ting som klimaendringer, forurensning og ressursbruk. Fondet velger selskaper som tar miljøansvar. Dette kan også betyr at de ikke velger å investerer i selskaper som påvirker miljøet.

SAMFUNN (SOCIAL)

Fondet ser på hvordan selskapene påvirker samfunnet rundt seg. Dette innebærer å vurdere arbeidsforhold, inkludering, likestilling og samfunnsengasjement. Fondet investerer i selskaper som er gode samfunnsborgere.

STYRING (GOVERNANCE)

Fondet sjekker hvordan selskapene blir ledet og styrt. Det ser etter god etikk, integritet og sunn styring. Fondet investerer i selskaper med god ledelse og styring.

Illustrasjon som viser de forskjellige bærekraftsmålene, med 6 uthevet
Illustrasjon som viser de forskjellige bærekraftsmålene, med 8 uthevet

Fond med bærekraftig formål

Generelt sett gir artikkel 8 markeringen på et fond et tegn på at fondet har en spesifikk bærekraftig målsetning. For eksempel miljøvennlige eller sosiale investeringer. Forvaltere av slike fond må gi detaljert informasjon om hvordan fondet oppfyller sitt bærekraftsmål, samt hvordan bærekraftsvurderinger er integrert i investeringsbeslutningene.

Artikkel 8 på ESG-faktorer:

MILJØ (ENVIRONMENTAL)

Innenfor miljøaspektet innebærer Artikkel 8 at fondet har en uttalt målsetning om å investere i selskaper eller prosjekter som har positive miljøegenskaper. Dette kan inkludere investeringer i selskaper som aktivt reduserer karbonutslipp, støtter fornybar energi, eller bidrar til miljøbevaring.

SAMFUNN (SOCIAL)

Når det gjelder samfunnsaspektet, betyr Artikkel 8 at fondet prioriterer investeringer som har positive sosiale egenskaper. Fondet kan investere i selskaper som fremmer likestilling, støtter arbeidstakerrettigheter, eller er involvert i samfunnsengasjement og veldedighetsarbeid.

STYRING (GOVERNANCE)

Styringsaspektet innebærer at fondet tar hensyn til selskapenes gode styring og etiske standarder. Fondet investerer i selskaper med sunne styringsstrukturer, høy integritet og etikk, og som tar ansvarlige beslutninger.

Fond med bærekraftig investeringer

Generelt sett gir artikkel 9 markeringen på et fond et tegn på fondet har som hovedformål å oppnå en positiv bærekraftig effekt i tillegg til økonomisk avkastning. Slike fond må gi inngående informasjon om hvordan de forfølger sine bærekraftige mål, hvordan de måler og rapporterer om den bærekraftige effekten, og hvordan de integrerer bærekraftsvurderinger i hele investeringsprosessen.

Artikkel 9 på ESG-faktorer:

MILJØ (ENVIRONMENTAL)

For miljøet betyr Artikkel 9 at fondet har som hovedmål å investere i selskaper eller prosjekter som er sterkt forpliktet til å beskytte miljøet. Dette kan inkludere investeringer i grønn energi, karbonreduksjon eller bevarelse av naturressurser.

SAMFUNN (SOCIAL)

Samfunnsaspektet innebærer at fondet prioriterer investeringer som har en positiv innvirkning på samfunnet. Fondet kan investere i selskaper som støtter likestilling, fremmer god arbeidsplasspraksis eller er involvert i veldedighetsarbeid.

STYRING (GOVERNANCE)

Styringsaspektet handler om hvordan selskaper i fondets portefølje ledes og forvaltes. Fondet fokuserer på å investere i selskaper med sunn styring, høy etisk standard og god ledelse for å minimere risiko og fremme ansvarlige beslutninger.

Illustrasjon som viser de forskjellige bærekraftsmålene, med 9 uthevet