Skal du sende penger til utlandet?

Følgende opplysninger trenger du om du skal gjennomføre en betaling til utlandet:

  • Fullt navn til mottaker.
  • Full bostedsadresse til mottaker (postboksadresse aksepteres ikke)
  • Mottakers IBAN-nummer eller kontonummer.
  • Beløp og type valuta betalingen skal sendes i.
  • For beløp over 100 000 kroner må du spesifisere hva betalingen gjelder.