Min boligverdi er feil, hva gjør jeg?

Mener du verdien er for lav på din bolig, kan du oppjustere den og dokumentere dette med en E-takst. En E-takst bør være maksimalt seks måneder gammel. Vi kan også ta imot eldre E-takster, men verdien i E-taksten vil bli mindre hensyntatt desto eldre den er.