Hvordan fungerer avdragsfrihet?

I Bulder så har vi ikke gebyr, og du slipper derfor omkostninger. Du betaler kun renter i perioden, og dersom du har lånt 3 millioner, så blir lånet ditt stående på 3 millioner så lenge du ikke betaler avdrag, men bare renter.