Hvordan beregnes kundetilfredsheten i EPSI?

EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de faktiske kundene intervjues angående deres kundeopplevelse. Modellanalysen henter frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å opprettholde og styrke kundetilfredsheten. Totalt er det gjennomført drøyt 4300 intervjuer av privatkunder i alderen 18 – 85 år.