Hva skjer med mitt kundeforhold om jeg avslår en endring?

Når lånet blir sagt opp har du inntil to måneder fra datoen du mottok brevet om renteendring til å innfri hele lånesummen til oss, samt eventuelle renter. Dersom du ikke klarer å betale, vil lånet gå til inkasso eller boligen kan i ytterste konsekvens bli tvangssolgt.