Mobiltelefon med bilde av en tenkende emoji

Hva er «riktig» pris på boliglånet ditt?

Det er ikke vanskelig å forstå at 1000 kroner for en kinobillett er for dyrt.🍿 Det er også intuitivt at 10 kroner for en liter melk er svært rimelig.🥛 Hvorfor er det da så innmari vanskelig å vite om du betaler 10.000 kroner for mye på lånet ditt hvert eneste år?🥴

12 oktober, 2022|Bulder

Kanskje ligger svaret i måten vi kjøper boliglån på. Når du som kunde handler melk hver uke får du et erfaringsgrunnlag som gjør det intuitivt for deg å bedømme hva som er mye eller lite å betale for en liter melk.

Du merker fort om prisen på én type melk går uforholdsmessig mye opp fra en uke til den neste, og du kan enkelt sammenligne med andre alternativer på hyllen før du velger hvilken melk du skal kjøpe neste gang.

Slik er det ikke for et boliglån.

Selv om et boliglån typisk betales ned gjennom 300 betalinger (terminer), så tar de aller færreste av oss et aktivt valg om hvilken bank vi ønsker å betale neste terminbeløp til.

Vi ender som regel opp med å "kjøpe" på nytt i den samme banken måned etter måned, uten å sjekke om prisen fortsatt er konkurransedyktig.

⚠️Denne passiviteten er det enkelt for bankene å utnytte.⚠️

«Bankene kan stikke av med forvirringsgevinst»😵

I løpet av det siste året har Norges Bank satt opp styringsrenten fra 0 % til 2,25 %, og det er forventet at den skal videre oppover. Ofte følger bankene opp med heving av boliglånsrentene i kjølvannet av at styringsrenten heves. Da risikerer du at det som var et godt tilbud da du opprettet lånet, blir et dårlig tilbud etter en viss tid.

Er du forberedt på å ringe banken din og prute, slik at du ikke blir stående igjen med 12 terminer med god rente og 288 terminer med dårlig rente?

Det kan fort bli usikkerhet om hva som er riktig nivå på renten. På den måten kan bankene fort stikke av med denne forvirringsgevinsten.

Hallgeir Kvadsheim til E24

Forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim er blant dem som har påpekt at situasjonen blir uoversiktlig for forbrukerne når rentene øker flere ganger.
– Det kan fort bli usikkerhet om hva som er riktig nivå på renten. På den måten kan bankene fort stikke av med denne forvirringsgevinsten, sa Kvadsheim til E24 i juni.


Hva betyr det å betale for mye for lånet ditt?


Forskjellen på å betale en rente på 3,5 % og 4,0 % kan virke liten, men i praksis blir forskjellen betydelig:

Har du et lån på 2,5 millioner kroner som betales ned over 25 år, betyr forskjellen på 0,50 %-poeng i rente ca.:

  • 200 000 kroner i merkostnad over lånets løpetid💸
  • 8 000 kroner i merkostnad per år💸
  • 680 kroner i merkostnad i måneden💸

Som lojal bankkunde blir du melkeku

At boliglånskunder gjerne får dårligere betingelser etter hvert som tiden går, underbygges av data fra Renteradar. Analyser de har gjort, viser at kunder som har hatt boliglånet i samme bank i over 10 år, har vesentlig høyere rente enn andre. Det samme gjelder boliglånskunder over 50 år.

Dette til tross for at dette er en kundegruppe som typisk har mindre lån og mer sikkerhet bak lånet enn yngre kunder.🤔


«Tidligere måtte jeg passe på banken, med Bulder passer banken på meg.»

Her ønsker vi i Bulder å være annerledes.

Hele vår eksistens og troverdighet bygger på at vi aldri skal operere med lokketilbud eller hemmelige priser. I Bulder behandler vi ikke bestemte kundegrupper som melkekyr, mens vi tilbyr helt andre renter til våre "beste" kunder. Vi lager helt enkelt ikke produkter som er billig på ett tidspunkt, for deretter å skru prisen opp når du ikke følger med.

Tvert imot.

Vi gjør alt vi kan for å hele tiden gi deg vår beste rente. Alle våre prislister er helt åpne. Og går din boligverdi opp og belåningsgraden ned, setter vi ned renten din. Automatisk. Hver måned får hundrevis av kundene våre beskjed om at vi har satt ned boliglånsrenten deres.

Hele vår forretningsmodell er fundert i at du skal slippe å lure på om du har «riktig pris» på boliglånet ditt.

Det skal vi passe på at du har🤜🤛

Tilbakemelding fra kunde på bytt.no

Tilbake til blogg-forside