Vi skal søke lån, må ektefelle/samboer også bli kunde i Bulder?

Ja, begge som står oppført på lånet må opprette et kundeforhold i Bulder. Dere trenger imidlertid ikke flytte hele kundeforholdet om dere ikke ønsker det helt enda.