Setter dere noen gang opp renten min automatisk?

Vi vil aldri sette opp boliglånsrenten din basert på at boligen din har sunket i verdi. Den automatiske rentejusteringen basert på boligverdi skal kun skje til din fordel. Har du først nådd et lavere trinn i rentetrappen vår, vil vi ikke sette deg opp igjen til et høyere trinn. Renten din hos oss kan kun øke dersom en av to ting skjer:

  1. Du søker om å øke lånet ditt hos oss. Da vil du få renten som reflekterer den nye belåningsgraden din.
  2. Vi øker prisen på rentene våre generelt, for eksempel som en følge av at Norges Bank setter opp styringsrenten.