Kan jeg søke lån uten ektefelle/samboer som medlåntaker?

Det mest vanlige for samboer og ektefeller er å søke om et lån sammen. Den som starter søknad blir automatisk "eier" av søknaden. Begge søkere vil juridisk sett ha samme ansvar for lånet. I noen tilfeller er det likevel slik at man av ulike årsaker ønsker å søke om lånet uten sin partner eller ektefelle som medlåntaker. Dette kan for eksempel være dersom man har særeie.