Kan jeg søke lån uten ektefelle/samboer som medlåntaker?

Det mest vanlige for samboer og ektefeller er å søke om et lån sammen. Den som starter søknad blir automatisk "hovedlåntaker". Begge søkere vil juridisk sett ha samme ansvar for lånet.

I noen tilfeller er det likevel slik at man av ulike årsaker ønsker å søke om lånet uten sin partner eller ektefelle som medlåntaker. Dette kan for eksempel være dersom man har særeie.

I Bulder er reglene for å søke alene som følger:

For ektefeller 💍 :
I Bulder er regelen at dere som ektefeller må søke sammen om å flytte lån til Bulder. Det betyr at dere begge må stå som låntakere på lånet.

For samboere💑 :
Har du en samboer kan du søke alene dersom du eier boligen alene.