Spørsmål og svar

Jeg har lån sammen med min ektefelle, får begge da kundeutbytte?

Ja, maks utbetaling per ektepar eller samboerpar er 21 400 kroner. For at en familie skal oppnå maks utbetaling, må dere til sammen ha 4 millioner kroner i lån og 4 millioner kroner i innskudd. Samlet kundeutbytte for lån vil bli utbetalt til hovedlåntaker. Personer som deler lån er selv ansvarlige for å dele kundeutbytte seg imellom.