IBAN, SWIFT, BIC - Hva betyr de forskjellige?

IBAN står for International Bank Account Number, en internasjonal standard for å identifisere bankkontoer på tvers av landegrenser.


Swift står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

BIC står for Bank Identifier Code, og det er en annen internasjonal standard for identifisering av banker.

I Bulder støtter vi kun IBAN fra land som er i SEPA avtalen (Single Euro Payment Area). Dette er en løsning for betalinger i EU.