Hvordan søker jeg om mellomfinansiering?

Har du tenkt å bytte bolig? Søk om mellomfinansiering ved å logge deg inn i Bulder-appen og velg "Bolig" fra hovedmenyen, velg så "Skal du bytte bolig?" og følg veilederen.