Hvordan finner dere min boligverdi?

Hver måned sjekker vi prisutviklingen i ditt nærområde og vurderer hva din bolig er verdt på bakgrunn av utviklingen. Verdien blir estimert ut ifra en rekke ulike kriterier som tar hensyn til blant annet:

  • Pris på solgte boliger i ditt nærområde
  • Omsetningshastighet
  • Areal på bolig
  • Byggeår

Dette betyr at prisvurderingen i appen kan variere i forhold til den generelle prisendringen på boliger der hvor du bor. Mener du verdien er for lav på din bolig, kan du oppjustere den og dokumentere dette med en E-takst.