Hva er fordelen med virtuelt bankkort?

  • Enklere. Du kan ta kortet i bruk med en gang og trenger ikke forholde deg til et plastkort du ikke trenger.
  • Grønnere. Ingen kortproduksjon, chip, plastforbruk, papir og porto
  • Sikrere. Reduserer risiko for misbruk dersom kortet blir stjålet. Du trenger ikke å vente på kortet i posten.
  • Billigere. Årsprisen er lavere enn på et ordinært plastkort.