Hva er EPSI rating?

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. EPSI har gjennomført målinger av kundetilfredsheten i bankmarkedet årlig siden 2003.