Spørsmål og svar

Hva er AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en tjeneste som gjør at du kan betale de faste regningene dine automatisk. Regningene betales direkte fra kontoen på forfallsdato, og behøver ikke godkjenning i mobilbanken. Du blir varslet om betaling 7 dager før forfall, og du kan selv stoppe eller endre et AvtaleGiro-trekk.