Formål og betalingstype

Banker, finansinstitusjoner og betalingsforetak i Norge som har fått konsesjon eller tillatelse fra Finanstilsynet er rapporteringspliktige til Valutaregisteret.

Formålet med valutaregisteret er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling.