Er kundeutbytte skattepliktig?

Kundeutbyttet er skattepliktig. Når du sjekker årsoppgaven fra banken, vil du se kundeutbyttet innberettet sammen med renteinntektene dine på den kontoen der du mottar beløpet.